Welkom bij Quiltshop 100 rozen

Welkom in onze webshop.

Heerlijk hoor deze webshop. Je kan er 24 uur per dag terecht.
En ja, je hebt helemaal gelijk, er kleven ook nadelen aan een webshop. Daarom hebben we de fysieke Quiltshop in de Walstraat in Deventer.
  • In Deventer hangen de voorbeelden van de quilts waarvoor we pakketten aanbieden.
     
  • In Deventer is ook het atelier waar al die mooie quilts gemaakt worden

Anton Pieck, De Goede Oude Tyd quilt

Anton Pieck  De Goede Oude Tyd quilt  voor als je van kleuren en borduren houdt.

Iets voor jou?

AVG en privacy verklaring

Met onderstaande gegevens voldoen we aan het gestelde in AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Identiteit
Wij handelen onder de naam Quiltwebshop 100 rozen en zijn gevestigd aan de Walstraat 88/90, 7411 GP te Deventer. Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08159859.
Het adres voor correspondentie aangaande privacy gevoelige vragen is Quiltshop 100 rozen, Walstraat 90, 7411 GP Deventer. Gaarne vermelding ‘Privacy’ op het adreslabel.
Het verwerken van persoonsgegevens is voorbehouden aan de eigenaar van de winkel. Onder geen beding hebben anderen hier toegang toe.
Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u meent dat wij onzorgvuldig omgaan met privacygegevens kunt u daarover een klacht indienen bij voornoemd adres of bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Soorten en doeleinden
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verwerken van webbestelling.
Bewaartermijn
Wij bewaren deze gegevens om minimaal te voldoen aan de eisen van de belastingdienst.
Cookies
In onze webshop maken wij gebruik van cookies. Deze zorgen ervoor dat u beter kunt navigeren in onze shop en voor ons het verkrijgen van, anonieme, bezoekersgegevens.
Nieuwsbrieven
U ontvangt onze nieuwsbrieven alleen als u daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. Per nieuwsbrief kunt u deze toestemming ook intrekken.
Gegevens derden.
De gegevens die u verstrekt bij het plaatsen van een order zijn bekend bij onze webshop provider te weten CCV. Deze gegevens worden nooit met anderen gedeeld of anders gebruikt dan waarvoor ze worden verstrekt.
Inzage en correctie
In een aantal gevallen heeft de consument recht op inzage, wijzigen of verwijderen van opgeslagen gegevens. Meer hierover kunt u lezen  op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl onder de kop Vragen over het recht op vergetelheid.

Quiltshop 100 rozen

Walstraat 88/90 | 7411 GP Deventer | The Netherlands

100 rozen vraagt uw toestemming voor het gebruik van cookies