Orders can be placed by phone and through this website.
Our mailing address is Walstraat 88, 7411 GP DEVENTER, Netherlands.
The address of our physical store is Walstraat 90, 7411 GP DEVENTER, Netherlands.
Our Chamber of Commerce number 08159859 GB, our VAT number is NL085945328B01.

From May 2016 there are new rules for shipping.
To address in the Netherlands
For envelopes we bring € 2.75 shipping costs. With an order from € 35.00, no shipping costs. For parcel applies 6:00 euros.
By parcel post, no shipping costs from 40 euros.

Exceptions
Books are shipped based on weight. Batting is always sent as parcel post.

Workshops and courses this purpose are included free shipping.

To address outside the Netherlands in the European Union
For envelopes are working with a fixed price of 7.00 euros. For parcel applies 14.00 euros.
By parcel post is no shipping fee from 80 euros.
When envelope mail, most orders can in an envelope, you pay no shipping costs for orders of 40 Euros.

Exceptions
Books are shipped based on weight. There is no amount which expire shipping.
Batting is always sent as parcel post. There is no amount which expire shipping.

The costs depend on the way of shipping.
If you have special transportation needs, the extra costs are for your account. All orders are delivered to the address provided.

If you are not present at the time of delivery, the package currently offered 2 times by TNT or DHL.

The delivery time depends on when the payment is received by us. From that moment on, it takes about two days before your order comes in the mail. We make every effort to process your order ASAP.

Returns
Returns If you wish to exchange or return an item, you can. You have the right to return the product within 14 days after the actual delivery after consultation with us or with a co-packed statement. The article then is intact and in the same package to be returned. Returning a product is at your expense. PLEASE contact us via e-mail.


If a product is not delivered within 30 days, the buyer can cancel free.

The shipping cost of the return shipment are borne by the buyer. Unstamped rertourzendingen and COD shipments are not accepted. The amount you pay will be reduced by the shipping costs, within 14 days of actual receipt of the return will be refunded to the account of the buyer. After the period of 14 days of purchase can not be exchanged or returned.
The return address is Quiltshop 100 roses, Walstraat 90, 7411 GP DEVENTER.

Note: Cut materials, items that are on sale, books and patterns can not be exchanged.

Workshops and courses
Register and pay - After payment of the entry fee is your final registration.
Information and materials - About a week before the start of the course or workshop you receive an invitation which further particulars listed. The price for the course or workshop includes coffee, tea, and teaching materials. (Excluding dust and other materials)
Cancel - cancel participation is free of charge until 14 days before the start of the course or workshop. Late cancellation half of the participation fee will be charged. With less than 3 participants will not take the course or workshop. This you will be notified in time. You get the participation fee be refunded to your account.

Telephone orders must be paid before delivery by bank transfer.

Download general terms and conditions

Op dit moment bekijkt u de openbare internetwebshop van Quiltshop 100 rozen. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden: Alhoewel Quiltshop 100 rozen redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Quiltshop 100 rozen geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Quiltshop 100 rozen geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo's en foto's van de diensten van Quiltshop 100 rozen berust bij Quiltshop 100 rozen. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Quiltshop 100 rozen. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Quiltshop 100 rozen geen invloed uitoefent of die niet door Quiltshop 100 rozen onderhouden worden. Quiltshop 100 rozen heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd. Tevens is Quiltshop 100 rozen niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina's die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Quiltshop 100 rozen biedt deze koppelingen alleen voor uw gemak aan en het feit dat Quiltshop 100 rozen een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Quiltshop 100 rozen deze sites aanbeveelt of goedkeurt. Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Quiltshop 100 rozen noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden. Quiltshop 100 rozen behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen. Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Als Quiltshop 100 rozen nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat Quiltshop 100 rozen volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen, waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Quiltshop 100 rozen moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Quiltshop 100 rozen

Walstraat 88/90 | 7411 GP Deventer | The Netherlands

This website uses cookies